Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 16
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center kozje
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Rogatec
petek 12 - 16
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   


Spletni obrazci
INVESTICIJSKA IN VZDRŽEVALNA DELA

 

Zapiranje deponije Tuncovec - Junij - avgust 2016
   
text text
   
text text
   
text text
   
text text
   
text text
   
text text
   
text text
   
text text

 

 

 

 
Zbirni center Tuncovec - Čiščenje vozil po končanem delu na terenu - 2015
   
text text
   
text text
   
text  
   
 
Zbirni center Tuncovec - Center ponovne uporabe po zaključku prenove - 2015
   
text text
   
text text
   
text  
   
Zbirni center Tuncovec - Prenova Centra ponovne uporabe - 2015
   
text text
 
Prevzem vozila MERCEDES-BENZ za prevoz in črpanje grezničnih gošč - 2014
   
text text
   
text text

 

 
Zbirni center Tuncovec - Ureditev novega platoja - 2015
   
text text
   
Prevzem vozila MERCEDES-BENZ za odvoz odpadkov - 2014
   
text text
   
text text
   
text text

 

 
Zbirni center Tuncovec - Rekonstrukcija in zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov - 2014
   
text text

Z dnem 31.1.2014 se je prenehalo na odlagališču za nenevarne odpadke Tuncovec prenehalo odlagati, zato je potrebno odlagališče ustrezno sanirati.

 
   
Zbirni center Tuncovec - Ureditev brežine z kamnito izložbo pri vhodu - 2014
   
text text
   
Zbirni center Tuncovec - Sejalnica komposta - 2014
   
text text
   
Čiščenje snega v zbirnem centru Tuncovec - 2013
   
text text
text text
   
Zbirni center Tuncovec - Popravilo dovozne poti - 2013
   
text text
   
text  
 
Pristava pri Mestinju - Otvoritev Zbirnega centra - 2013
   
text text
 
Zbirni center Tuncovec - Urejanje brežin na odlagališču za nenevarne odpadke - 2013
   
text text
 
Škropljenje posod z EM tekočino  
   
text  
Približno 30% vseh odpadkov tvorijo gospodinjski organski odpadki. Predvsem zaradi njih so javna smetišča vir smradu tudi tam, kjer organske odpadke zbirajo ločeno, saj so podvrženi močnim procesom gnitja. S pomočjo EM se procesi gnitja spremenijo v fermentacijo. Zato smradu ni.  
 
Zbirni center Tuncovec - Kompostarna - 2012
   
text text
Kompostarna  
text text
Priprava komposta  
text text
   
Zbirni center Tuncovec - Urejanje brežin na deponiji - 2012
   
text text
   
text text
   
text text
   
text text
Stanje brežin pred ureditvijo v aprilu 2012
 
Zbirni center Tuncovec - Košnja brežin - 2012
   
text text
 
Zbirni center Tuncovec - Nabava mešalnika komposta - 2011
   
text text
   
Šmarje pri Jelšah - Postavitev kontajnerjev za nevarne odpadke - 2011
   
text text
Nevarni odpadki Notranjost kontejnerja
text text
   
Kozje - Postavitev kontajnerjev za nevarne odpadke - 2011
   
text text
   
Zbirni center Tuncovec - Pričetek delovanja kompostarne - 2011
   
text text
   
Zbirni center Tuncovec - Dokončanje servisnega kanala, skladišča in garaž - 2011
   
text text

Garaže pred zaprtjem

Garaže po zaprtju
text text
Servisni kanal in začasno skladišče nevarnih odpadkov pred pokritjem

Servisni kanal in začasno skladišče nevarnih odpadkov po končanju del

   
Zbirni center Tuncovec - Nabava traktorja, drobilca in mešalca za kompost - 2011
   
text text
Traktor

Drobilec za izdelovanje sekancev

text text
Drobilec za izdelovanje sekancev Mešalnik za kompost.