Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 17
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center kozje
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
ponedeljek in petek 10 - 18
sreda 11 - 19
sobota 8 - 14
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Rogatec
petek 12 - 16
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


 

SVETOVNI DAN ZEMLJE, 22.4.2019
ZAŠČITITE NAŠE VRSTE

Dan Zemlje je svetovni dogodek na katerem sodeluje več kot 1 milijarda ljudi iz 192 državah, letos smo dan posvetili ZAŠČITI OGROŽENIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST.  

Darovi narave za naš planet so milijoni vrst rastlin in živali, ki jih poznamo in jih imamo radi, in še veliko več, ki jih je še treba odkriti. Na žalost so ljudje z nepravilnim ravnanjem uničili naravo in zato se svet sooča z največjo stopnjo izumrtja, saj smo izgubili dinozavre pred več kot 60 milijoni let. Toda za razliko od usode dinozavrov je hitro izumrtje vrst v današnjem svetu posledica človekovega delovanja. Globalno uničenje brez primere in hitro zmanjšanje populacije rastlin in prosto živečih živali so neposredno povezani z vzroki, ki jih povzročajo človeške dejavnosti: podnebne spremembe, krčenje gozdov, izguba habitata, trgovina z ljudmi in krivolov, ne trajnostno kmetijstvo, onesnaževanje in pesticidi. Vplivi so daljnosežni.
Stopnja izumrtja še vedno lahko upočasni in mnoge naše upadajoče, ogrožene in ogrožene vrste se lahko še okrevajo, če bomo skupaj sodelovali pri oblikovanju združenega globalnega gibanja potrošnikov, volivcev, vzgojiteljev, voditeljev in znanstvenikov. Zahtevati moramo takojšnje ukrepanje.

Dne 19.4.2019 je po območju OKP potovala Mobilna Elektro enota, ter se ustavljala pred vsako občino, kjer sta predstavnika podjetij OKP Rogaška Slatina in Centera ponovne uporabe občanom prikazala konkretne možnosti varovanja habitatov (kako živeti odgovoren življenjski slog, preprečevati nastajanje odpadkov, ponovno uporabiti izdelke, zmanjšat porabo nevarnih snovi, odločati se za lokalno hrano in izdelke itd. ). Sodelujoči so se nam pridružite na izobraževanju, ki smo ga izvajali z namenom pravilnega ravnanja z odpadki in vodo za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, za zmanjšanje izumrtja milijonov vrst živih bitij ter vzrokih in posledicah tega pojava.

Slike: Mobilna Elektro enota pred občino Kozje