Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 16
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center kozje
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Rogatec
petek 12 - 16
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


 

Krožno gospodarstvo z novimi pravili že udejanjeno na območju OKP Rogaška Slatina

Nova pravila, ki temeljijo na predlogih Komisije v okviru svežnja ukrepov za krožno gospodarstvo,  bodo pripomogla k preprečevanju nastajanja odpadkov, kjer to ni mogoče, pa bodo znatno okrepila ponovno uporabo, recikliranje komunalnih odpadkov in odpadne embalaže. Postopno bo ukinjeno odlaganje odpadkov in spodbujena uporaba ekonomskih instrumentov, kot je razširjena odgovornost proizvajalca. Nova zakonodaja krepi „hierarhijo ravnanja z odpadki“, kar pomeni, da od držav članic zahteva sprejetje posebnih ukrepov, s katerimi bodo imeli preprečevanje nastajanja odpadkov, njihova ponovna uporaba in recikliranje prednost pred odlaganjem in sežiganjem odpadkov, s tem pa bo krožno gospodarstvo postalo realnost. Odlaganje odpadkov v krožnem gospodarstvu ni smiselno ter lahko onesnaži vodo, tla in zrak. Do leta 2035 bo treba količino odloženih komunalnih odpadkov zmanjšati na 10 % ali manj skupne količine komunalnih odpadkov. Nova zakonodaja predvideva večjo uporabo učinkovitih ekonomskih instrumentov in drugih ukrepov v podporo hierarhiji ravnanja z odpadki. Proizvajalci bodo imeli pomembno vlogo pri tem prehodu, saj bodo odgovorni za svoje izdelke, ko ti postanejo odpadki. Nove zahteve glede shem za razširjeno odgovornost proizvajalca bodo privedle do izboljšanja učinkovitosti in upravljanja. Poleg tega je treba za vso embalažo do leta 2024 vzpostaviti obvezne sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, kar bo pripomoglo k rešitvi vsakoletnih težav s kopičenjem embalaže v zbirnih centrih po Sloveniji.

Na območju OKP Rogaška Slatina že deseto leto obratuje Center ponovne uporabe v sodelovanju z OKP Rogaška Slatina. Kot prvi tovrstni center je leta 2009 postal prava atrakcija v Sloveniji, saj večina ljudi in odločevalcev sploh ni prepoznala socialne inovacije, ki jo takšni poslovni modeli prinašajo. Še vedno se postavlja vprašanje, ali so slovenski kupci že dovolj ozaveščeni na področju krožnega gospodarstva, uporabe ekoloških izdelkov in pridelkov?  Odgovor je - vedno bolj. Trajnosti razvoj, torej krožno gospodarstvo,  je potrebno živeti kot način življenja in ne le kot enodnevne akcije. Način življenja prinaša razvojne korake in na območju OKP smo v desetih letih postavili temelje za družbo, ki lahko vstopi v krožno gospodarstvo tako, da z dejanji preprečuej nastajanje  odpadkov, odda še uporabne izdelke v ponovno uporabo,  kupi kakovostne izdelke po dostopnih cenah, se nauči obrtnih dejavnosti v okviru delavnic, se udeleži dnevov popravil, sodeluje na učnih delavnicah in se nauči poleg ponovne uporabe tudi drugih veščin (kuhanje, šivanje..), ima možnost doslednega ločenega zbiranja odpadkov. Prav zaradi vključevanja različnih ciljih skupin, njihovo integracijo in profesionalizacijo ter podjetniškemu reševanju problemov, socialno podjetje Center ponovne uporabe omogoča fleksibilizacjo delovnih mest in preusmeritev toka zlasti kosovnih odpadkov v ponovno uporabo. Z izvajanjem dejavnosti »ponovne uporabe« se bistveno prispeva k zmanjšanju strukturne brezposelnosti v lokalnem okolju in omogoča hitrejše vključevanje še zlasti ranljivih ciljnih skupin na trg dela.


Ponovna uporaba se odslej zagotavlja tudi v zbirnih centrih


Ponovna uporava je v skladu z uredbo  obvezna že pri ločevanju odpadkov, zato so vsi zbirni centri na območju OKP Rogaška Slatina (Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Tuncovec) opremeljeni z vizualno dobro označenimi tablami, ki označujejo  kotičke za ponovno uporabo. V teh kotičkih se zbirajo vsi še uporabni izdelki, ki se jih potem usmeri na lokacijo CPU Tuncovec, kjer občani prav tako lahko oddajo:

  • Tekstil: oblačila, obutev, plišaste igrače, zavese, posteljnina, blago,...
  • Pohištvo: omare, kredence, stoli, fotelji,...
  • Oprema za dom: lonci, kozarci, krožniki, skodelice, luči, ure, vaze, drobni predmeti,...
  • Knjige in CD-ji: knjige, CD-ji, DVD-ji, kasete, vinilke,...
  • Športna in otroška oprema: smuči, čelade, rolerji, kolesa, rolke, drsalke, uteži, kolesa, vozički, gugalnice, hojice,igralne blazine, stolčki za hranjenje,...
  • Gospodinjski aparati in pripomočki: sušilniki hrane, tehtnice, mlinčki, sesalniki, kavni aparati, mešalniki, ožemalniki, pekači, kuhinjski roboti,...
  • Drugo: darila, modni dodatki, obutev..

Obiskovalci imajo v CPU možnost spoznati praktične primere inovativne obnove, kot je upcycling, ki presega recikliranje. Sodelovanje v ponovni uporabi ni le etična motivacija, ampak tudi finančna. Statistika kaže, da na letni ravni porabi oseba za oblačila in obutev za vse štiri letne čase 400€, oprema za dom in družino ter prosti čas predstavlja podoben znesek. Z nakupi izdelkov iz ponovne uporabe so cene izdelkov 10-20% prve cene, zato je mogoče na letni ravni precej privarčevati.

OKOLJSKI VIDIK PONOVNE UPORABE

Na področju okolja CPU skrbi, da se še uporabni izdelki vključijo v ponovno uporabo s tem se posledično podaljša čas, ko posamezen izdelek postane odpadek. S tem se tudi zmanjšuje negativen vpliv na okolje, ohranijo se dragoceni naravni viri. Zmanjša se potreba po novih proizvodih in s tem potrošnja novih naravnih virov. Popravilo izdelka in njegova ponovna uporaba porabita manj energije in naravnih virov v primerjavi z reciklažo. Vloga dejavnosti Centra ponovne uporabe je dejansko v prihranku na račun okolja in ima velik okoljsko ozaveščevalni pomen, saj se danes nihče ne vpraša, koliko surovin, vode, energije in emisij je potrebnih za nov izdelek. Centri ponovne uporabe imajo tako pomemben učinek na širšo javnost v okoljskem osveščanju in širjenju zavedanja, da je planet omejen z viri.

SOCIALNI VIDIK PONOVNE UPORABE

Izdelki Centra ponovne uporabe so cenovno dostopni vsakomur in omogočajo, da si osnovne gospodinjske potrebščine kupijo tudi ljudje z najnižjim osebnim dohodkom. Poleg vključevanja težje zaposljiivh oseb se s ponudbo CPU zmanjšuje socialna razlika in preprečuje zdrs v revščino, kar je za celotno družbo bistvenega pomena. Pomembna je tudi pomoč ljudem v stiski, ki se zagotavlja v okviru programa zmanjševanja revščine med CPU, OKP, CSD. Tako se letno zbere in pripravi na ponovno uporabo oprema za dom (kuhinje, spalnice, otroške sobe, omare, predalniki, dnevne sobe..) in oblačila za 5 družin. Hkrati CPU pripravi pakete oblačil po predhodnem dogovoru za družine z več otroci, kar prav tako prispeva k zmanjševanju revščine in prispeva h kakovostnejšemu življenju ljudi. V poletnem času bo v CPU Tuncovec potekala socialna aktivacija za težje zaposljive osebe, ki zarado specifičnih težav že dlje časa niso zaposlene. Osebe bodo izbrane iz lokalnega okolja, tako da bodo imele možnost sodelovanja v projektu “2Sokrog”, program Interreg, Slovenija-Hrvaška. Zagotavljanje večje kakovosti življenja je ključenega pomena za udejanje paketa krožnega gospodarstva, zato sta OKP in CPU vodilna na poti udejanjanja sprememb ravnanja z odpadki v praksi. Naj spomnimo, da je OKP Rogaška Slatina  skupaj z ORZ uvedel sistem “od vrat do vrat” za primarno ločevanje in zbiranje odpadne embalaže že leta 2007, kar so po letu 2010 prevzele vse lokalne skupnosti in sledila je sprememba zakonodaje po načelu “od spodaj navzgor”. Svetovni specialist za ravnanje z odpadno embalažo Joachim Quoden je za Dnevnik dne 16.1. 2019 povedal, da ima Slovenija enega najboljših sistemov zbiranja odpadne embalaže in ta je razvojno nastal prav na območju Rogaške Slatine. Tako kot prvi center ponovne uporabe, ki je oral ledino, se sedaj aktivnosti usmerjajo v preprečevanje nastajanja odpadkov, kjer se spodbuja k sprememi življenjskega stila vse generacije, še posebaj mlade.