Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 17
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center kozje
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
ponedeljek in petek 10 - 18
sreda 11 - 19
sobota 8 - 14
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


 

RAVNANJE Z BIORAZGRADLJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN
ZELENIM VRTNIM ODPADOM

V občinah UE Šmarje pri Jelšah količina zbranih biorazgradljivih odpadkov hitro narašča. V letu 2018 je bilo skupno zbranih  987,5t  biorazgradljivih odpadkov, kar pomeni da se je količina zbranih biorazgradljivih odpadkov glede na leto 2017 povečala za 100,27 t. V izbranih količinah biorazgradljivih odpadkov so upoštevani biorazgradljivi odpadki zbrani v rjavih zabojnikih in pripeljani biorazgradljivi odpadki (trava, listje, zeleni obrez,…) v zbirni center.

 

Graf: zbrane količine bioloških odpadkov

V občini Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli, Kozje, Rogaška Slatina in Podčetrtek je po uredbi o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL. Št. 39/2010) pri individualnih hišah obvezno prednostno kompostiranje. V kolikor imajo možnost, morajo povzročitelji odpadkov gospodinjstev hišno kompostirati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku,

PREDNOSTI KOMPOSTIRANJA:

 • V primeru da se uporabniki odločijo za kompostiranje, prevzem in odvoz biorazgradljivih odpadkov ne povzroča dodatnih stroškov.
 • Kompost naredi rastline bolj močne, zdrave in odporne proti insektom in boleznim,
 • S kompostom se vrnejo zemlji številne hranljive snovi, ki jih s pridelkom odvzemamo,
 • Kompostiranje izboljšuje sestavo prsti in omogoča boljše prezračevanje tal,
 • V pomladnih mesecih se zemlja, kateri je bil dodan kompost hitreje segreje,
 • Kompost v sušnem obdobju zadržuje vlago v zemlji,
 • Prihranimo pri nakupu dodatne zemlje, gnojil in fitofarmacevtskih sredstev,
 • Odpadki predelani na mestu njihovega izvora pripomorejo k občutnem zmanjšanju odpadkov v našem domu in na odlagališčih ter s tem zmanjšan izpust toplogrednih plinov.

Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora lastne kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad do hišnega kompostiranja ali prepustitve izvajalcu javne službe hraniti ločeno, tako da se ne mešajo z drugimi odpadki in jih je možno hišno kompostirati ali predelati.

NAVODILA ZA KOMPOSTIRANJE

1. IZBIRA MESTA ZA KOMPOSTNIK

 • Polsenčna ali senčna lega (v tem primeru ga sonce ne izsušuje ali pregreva),
 • Zavarovan pred močnim vetrom,
 • Lahko dostopen

2. IZBIRA KOMPOSTNIKA

 • Kompaktna izvedba,
 • Lesen, plastičen ali betonski,
 • Priporočljivo je, da ima kompostnik neposreden stik z tlemi,
 • Stranice morajo biti narejene tako, da onemogočajo živalim in insektom dostop do notranjosti kompostnika,
 • Stranice kompostnika morajo biti razporejene tako, da so med njimi odprtine, skozi katere kroži zrak,
 • Pokrov – v primeru, da kompostirate kuhinjske in vrtne odpadke mora biti vedno nameščen, da preprečuje dostop živalim in zadrži dež, ki bi lahko kompostni kup prepojil z vodo.

3. ODLAGANJE BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV NA KOMPOST

Rjavi del kompostnika
So suhi materiali bogati z ogljikom (ogljik bo mikroorganizmom zagotovil dovolj energije za razkroj in absorbiral vlago, če bo le-te v kupu preveč). Če bo v kupu premalo ogljika, bo kup preveč moker. Če bo v kupu premalo ogljika, bo kup preveč moker. Preveč ogljika pa ga bo osušilo in upočasnilo proces razgradnje. Odpadki bogati z ogljikom (rjavi del kompostnika): čajni filtri, kavne usedline, koruzna stebla, kruh, lubje, odsekane veje, ostanki sadja, rjavo odpadlo listje, slama, testenine, žagovina ipd.
Zeleni del kompostnika
So bolj vlažni materiali in bolj bogati z dušikom. Ti dajejo mikroorganizmom vlago in hranljive snovi, ki jo potrebujejo za življenje. Dušik tudi ustvarja primerne pogoje za razmnoževanje teh mikroorganizmov. Premalo dušika bo precej upočasnilo proces, preveč pa ustvarilo amonijak in s tem smrad. Nekateri odpadki bogati z dušikom ostanki hrane, jajčne lupine, pokošena trava (priporočljivo jo je pomešati z rjavimi deli), gnoj rastlinojedih živali ipd.
Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje
Jedilno olje, mast, vsebina vrečk za sesalce, zdravila, žagovina obdelanega lesa, živalski iztrebki mesojedih živali.

4. PLASTI KOMPOSTNEGA KUPA

 • Spodnja plast v stiku z zemljo (zaradi mikroorganizmov in črvov, pronicanje odvečne vode v tla)
 • Čisto na dno kompostnika položimo debelo plast zdrobljenih vej,
 • Sledi plast odpadkov,
 • Na kuhinjske odpadke odložimo plast vrtnih odpadkov (trava, rože, stara zemlja lončnic in lesni pepel)
 • Naslednja zelo pomembna plast je sestavljena iz listja, šote, slame, lepenke, lesnega ali preperelega komposta (tako zagotovimo, da se moker material meša s suhim)

5. SKRB ZA PREZRAČEVANJE KOMPOSTNIKA

 • Ko je hišno kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. s tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

6. ZRELOST KOMPOSTA

 • Ko se vsi odpadki spremenijo v rjavo grudičasto prst, ki diši in spominja na gozdno prst,
 • Ko se vsi deževniki umaknejo,
 • Proces zrelosti traja med 6 in 12 mesecev.

7. UPORABNOST KOMPOSTA

 • Pri presajanju rož, sadnega drevja in drugih večjih rastlin,
 • Za mešanje z neuporabljenimi deli zemlje na vrtu,
 • Kot dodatek k novemu kompostnemu kupu.

 

ZBIRANJE BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV V
RJAVIH ZABOJNIKIH


Uporabimo rjavi zabojnik, katerega dostavo naročimo pri izvajalcu javne službe OKP Rogaška Slatina. Strošek zabojnika je vključen v ceno odvoza biorazgradljivih odpadkov. Vsak zabojnik mora biti vpisan v katastru zabojnikov posameznega odjemnega mesta za odpadke. Vanj odlagamo samo odpadke, ki so primerni tudi za kompostiranje. Zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, …). Kuhinjski odpadki (zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambni izdelki, kuhani ostanki hrane, papirnate vrečke v katerih odvržemo odpadke…).

PRAVILNO ODLAGANJE ODPADKOV V ZABOJNIK
Biorazgradljive odpadke v zabojnik odlagamo samostojno oz. v biorazgradljivih vrečkah ali v vrečkah iz papirja. Odpadke je prepovedano odlagati v plastičnih vrečkah.

URNIK ODVOZA BIORAZGRADLJIVIH ODPADKOV
Zabojnik za biorazgradljive odpadke mora biti na dan odvoza na prevzemnem mestu do 6.00 ure zjutraj. V poletnih mesecih je odvoz biorazgradljivih odpadkov (april – november) 1 x 7 dni in v zimskih mesecih (december – marec) 1 x 14 dni. Urnik odvoza odpadkov je dostopen na spletni strani www.okp.si