Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 17
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center Kozje
torek 12 - 16
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
ponedeljek in petek 10 - 18
sreda 11 - 19
sobota 8 - 14
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


 

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA


V mesecu maju je komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina izvedlo akcijo zbiranja odpadnih električnih in elektronskih naprav. Skupna količina zbranih odpadkov je bila 19.140 kg, kar je 1,67 kg na prebivalca. V spodnji tabeli so prikazane zbrane količine po občinah in po odpadku.


Tabela: Prevzeta odpadna elektronska oprema po občinah (kg)


 

Odpadna električna in elektronska oprema  lahko vsebuje vrsto nevarnih snovi, ki ob napačnem ravnanju predstavljajo tveganje za naše zdravje. Ste vedeli, da stari katodni monitorji in TV zasloni vsebujejo svinec? LCD zasloni in namizni računalniki pa za osvetlitev zaslonov  uporabljajo živo srebro? Hladilno – zamrzovalni aparati vsebujejo nevarne pline, ki ob napačnem rokovanju lahko ogrozijo vaše zdravje in prehajajo v okolje. Zato vestno ločujmo odpadke in pomagajmo ohraniti naše okolje in zdravje. Naslednja akcijo zbiranja odpadne elektronske opreme bomo izvedli od 2. do 7. decembra 2019.