Kontakt
Zbirni center Tuncovec: (03) 5 815 135

Skladišče materiala: (03) 5 815 159


Delovni čas
Zbirni center Tuncovec
ponedeljek - petek 8 - 16
sobota 8 - 13
 
Zbirni center Bistrica ob Sotli
PRVA IN TRETJA
SOBOTA V MESECU 9 - 13
 
Zbirni center kozje
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Šmarje pri jelšah
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Pristava pri Mestinju
sreda 12 - 16
sobota 9 - 13
 
Zbirni center Rogatec
petek 12 - 16
 
Skladišče materiala
ponedeljek - petek 8 - 14


Obrazci in vloge (PDF)
OB 01 Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev
   
OB 02 Zahteva za izdajo mnenja
   
OB 03 Vloga za priključitev objekta na javno infrastrukturo JVO in JKO
   
OB 03-1 Vloga za izdajo soglasja - priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali nepretočno greznico.
   
OB 04 Obrazec za obračun komunalnih storitev
   
OB 05 Obrazec za obračun komunalnih storitev gospodarstvo
   
OB 06 Zahtevek za spremembo podatkov o lastniku oziroma plačniku
   
OB 07 Obrazec za reklamacijo
   
OB 08 Obrazec za spremembo števila oseb
   
OB 09 Soglasje za direktno obremenitev
   
OB 10 Obrazec za izvedbo odklopa vodomera
   
OB 11 Naročilo odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev
   
OB 12 Naročilo za ročni prenos zabojnika
   
OB 13 Sporočanje stanja vodomera
   
OB 14 Vloga za oprostitev izvajanja storitve praznjenja blata greznic in MKČN
   
OB 14-A Obrazec o količini blata iz greznic in MKČN
   
OB 16 Obrazec izjava o namembnosti in kvadraturi objekta
   
OB 17 Obrazec izjava za obrnjeno davčno obveznost
   
OB 18 Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti
   
OB 19-1 Obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave
   
OB 19-2 Prijava nepretočne greznice
   
OB 19-3 Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
   
OB 20 Vloga za izdajo e-računa za komunalne storitve
   


Spletni obrazci
 

RUMENA VREČA

Med vsemi odpadki najhitreje narašča količina odpadne embalaže. Dobra novica je, da je večina odpadne embalaže uporabna za izdelavo novih izdelkov, kar je možno le, če je pravilno zbrana. Rumena vreča je namenjena ločenemu zbiranju odpadne embalaže, ki nastane v vašem gospodinjstvu. V isto rumeno vrečo zbirate vso odpadno embalažo (razen steklene) skupaj. Pomembno je, da je embalaža prazna. Da boste lahko vrečo čimbolj napolnili, vso embalažo sploščite oz. stisnite.


KAJ BOMO TOREJ ODLAGALI V RUMENO VREČO ?

V rumeno vrečo sodi odpadna embalaža in sicer:

  • plastična folija, plastična posoda, vrečke, plastenke od pijač, mehčalcev, šamponov, jogurtovi lončki,
  • tetrapak embalaža od mleka, sokov, omak, …
  • manjše kartonske škatle, embalažni papir, …
  • pločevinke od pijač, kovinski pokrovi kozarcev, konzerve in kovinske košarice živil, ...

Vse odpadke, ki jih boste lahko oddali v rumeni vreči, smo simbolično narisali na sami vreči.

KAJ PA NE SMETE ODLAGATI V RUMENO VREČO ?

V rumeno vrečo ne smete odlagati:

  • embalaže iz stekla, zaradi nevarnosti poškodbe rumene vreče,
  • časopisnega papirja, ker ni embalaža,
  • onesnažene in neizpraznjene embalaže od živil (ker onesnaži ostalo vsebino vreče).

KAKO PA S ČASOPISNIM PAPIRJEM IN STEKLENO EMBALAŽO ?

Časopisni papir boste ločeno zbrali v poljubno vrečko ali kartonsko škatlo in postavili na odjemno mesto, na dan odvoza, kot je (bo) določeno z urnikom. Enako boste ravnali s stekleno embalažo. Odvoz papirja in stekla se bo po urniku izvajal izmenično vsaka dva meseca.
V večstanovanjskih objektih pa se bo zbiranje odpadnega stekla in papirja vršilo v zato namenske zabojnike (in tudi preko ekoloških otokov).

KAKO BO POTEKAL ODVOZ RUMENIH VREČ ?

Odvoz rumenih vreč bo potekal izmenično po urniku. Na dan odvoza boste rumene vreče pustili na določenem odjemnem mestu, ki bo:

  • za individualne objekte na odjemnem mestu za mešane komunalne odpadke,
  • za večstanovanjske objekte v namenske zabojnike (zabojnik z rumenim pokrovom ali z nalepko »rumena vreča« ).

KAKO BOMO RAVNALI Z OSTALIMI ODPADKI ?

Odvoz ostalih odpadkov bo potekal po že ustaljenem urniku s tem, da bomo ostale komunalne odpadke odvažali:


  • enkrat tedensko iz odjemnih mest pri večstanovanjskih objektih in
  • enkrat na 14 dni iz odjemnih mest pri individualnih objektih.

KAKŠNE POSODE ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE UPORABLJAMO?

Za odvoz mešanih komunalnih odpadkov uporabljamo zelene plastične zabojnike:

  • velikosti 120 L,
  • velikosti 240 L in
  • velikosti 1100 L.

Za odvoz odpadne embalaže pri gospodinjstvih bomo uporabljali izključno rumene vreče.

KAKO NABAVITI POSODE ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE ?

Vse velikosti zelenih zabojnikov bo zagotavljal izvajalec javne službe na način, da bomo uporabnikom ponudili:

  • zabojnike v najem s plačilom najemnine ali,
  • odkup zabojnika s plačilom v dveh obrokih

OPOZORILO:

  • Spoštovane uporabnike naprošamo, da zabojnike za mešane komunalne odpadke, zelene vreče in rumene vreče postavite po urniku na  odjemno mesto, to je ob rob vozne poti našega vozila. To je tudi znak, da želite, da vam pripravljen zabojnik oz. vrečo odpeljemo.

  • Naprošamo Vas, da zabojnike za mešane komunalne odpadke, zelene vreče in rumene vreče postavite po urniku na odjemno mesto na dan  odvoza že ZJUTRAJ, ob 6.00 uri.