ARHIV OBVESTIL
   
 

JAVNA SNAGA
ARHIV OBVESTIL 2013

   

NOVA PRIDOBITEV ZA OKP ROGAŠKA SLATINA

V četrtek 19.12.2013 smo v podjetju OKP Rogaška Slatina prevzeli novo smetarsko vozilo Mercedes  - Benz. Zaradi razgibanih in hribovitih področjih je takšno vozilo potrebno za naše varno delo in zadovoljstvo naših strank. Vozilo je namenjeno za odvoz ločenih frakcij iz gospodinjstev. več>>

   
REKLAMACIJE
Naše podjetje izvaja vrsto komunalnih storitev, pri tem smo stalno prisotni pri vseh občanih vseh šestih občin upravne enote Šmarje pri Jelšah, pri izvajanju oskrbe s pitno vodo pa tudi v občini Poljčane ter KS Laporje. Ker se lahko pri izvajanju naših storitev pojavljajo tudi napake, bomo zelo veseli, če nas boste o njih informirali. V ta namen smo pripravili obrazec za prijavo reklamacij, ki je dostopen na naši internetni strani (obrazec za reklamacijo), lahko pa ga dobite tudi na sedežu podjetja.

   
   

OBISKI CENTRA PONOVNE UPORABE TER ZBIRNEGA CENTRA TUNCOVEC 2013

Okoljsko ozaveščanje z ogledom CPU in zbirnega centra je aktivnost, ki je opredeljena v letnem programu Okoljskega ozaveščanja za šole in vrtce na prispevnem območju OKP d.o.o. Rogaška Slatina.več>>

   
   
NEVARNI ODPADKI IN PRAVILNO RAVNANJE Z NJIMI

Kaj so nevarni odpadki in kako jih prepoznamo?
Nevarni odpadki so odpadki z eno ali več lastnosti, ki so zdravju in/ali okolju škodljive, zato je potrebno z
njimi ravnati skrajno previdno in upoštevati posebne ukrepe.

   
   
POSTOPEK SORTIRANJA VSEBINE RUMENIH VREČ

Za reciklažo so namenjeni tisti odpadki, pri katerih je možna snovna ali energijska izraba. Te odpadke imenujemo sekundarne surovine.

   
   
RUMENA VREČA

Iz vseh odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvu izločamo tiste odpadke, ki jih uvrščamo med embalažo.
Zbrano embalažo boste izvajalcu javne službe odvoza odpadkov na dan odvoza oddali v RUMENI VREČI..

   
   
NASVETI ZA DOMAČE KOMPOSTIRANJE

Z mesecem majem OKP d.o.o. Rogaška Slatina uvaja sistem izvornega ločevanja biološko razgradljivih odpadkov, kar pomeni, da je ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov obvezno. Biološke odpadke veliko gospodinjstev loči že danes, kajti  njihova uporaba za hranjenje živali in za kompost je znana domala vsakemu.

   
   

LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV

Biološki odpadki zavzemajo več kot 35 odstotkov teže mešanih komunalnih odpadkov. Če jih bomo zbirali ločeno, bomo zmanjšali količino odpadkov v zabojniku. Manj bioloških odpadkov med mešanimi odpadki pomeni tudi manj odpadkov na odlagališču in manj toplogrednih plinov.

   
   
NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov bo po novem potekalo po sistemu individualnega naročanja iz strani gospodinjstva. Vsako gospodinjstvo ima možnost enkrat letno brezplačno naročiti odvoz kosovnih odpadkov.