JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.
Arhiv obvestil
Dokumenti
Galerija

text      text
text      text
text      text
text      text 

 

   

EU PROJEKTI


POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

   

KOZJE - VABILO NA DELAVNICO

Vljudno Vas vabimo na
UČNO DELAVNICO ZA STAREJŠE ODRASLE, INVALIDE, MLADE BREZ ZAPOSLITVE, ŽENSKE, V OKVIRU PROJEKTA POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

ki bo v ponedeljek, 20.5.2019, med 14. in 17. uro, v SEJNI SOBI OBČINE KOZJE, Kozje 37, 3260 Kozje.

   
   

PODČETRTEK - VABILO NA DELAVNICO

Vljudno Vas vabimo
na UČNO DELAVNICO ZA STAREJŠE ODRASLE, INVALIDE, MLADE BREZ ZAPOSLITVE, ŽENSKE,
V OKVIRU PROJEKTA POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

ki bo v torek, 21.5.2019, med 14. in 17. uro,
v SEJNI SOBI OBČINE PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

   
   

ROGAŠKA SLATINA - VABILO NA DELAVNICO

Vljudno Vas vabimo
na UČNO DELAVNICO ZA STAREJŠE ODRASLE, INVALIDE, MLADE BREZ ZAPOSLITVE, ŽENSKE,
V OKVIRU PROJEKTA POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

ki bo v sredo, 22.5.2019, med 10. in 13. uro, na LJUDSKI UNIVERZI ROGAŠKA SLATINA,
Celjska cesta 3 a, Rogaška Slatina.

   
   

PROJEKT POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostaviti pogoje za trženje lokalnih proizvodov in storitev, spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti, razvijati dodatno »zeleno« ponudbo območja, razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo, vzpostavljati pogoje za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje, ohraniti obstoječe naravne danosti, dvigniti ozaveščenost prebivalstva o pomenu varstva narave in okolje.