JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.
Dokumenti
Galerija

text      text
text      text
text      text
text      text 

 

   

EU PROJEKTI

      MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

Glavni cilji operacije so zmanjševanje količine ostankov odpadkov na samem izvoru, okoljsko ozaveščanje o varstvu okolja in ohranjanje narave, vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje. Pri operaciji bomo uporabljali najboljšo razpoložljivo tehniko, za zmanjševanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov.

   
   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

Videoposnetki: Čipi, Energija, Ozaveščanje, Pobiranje, Ponovna uporaba, Reciklaža

   
   

ODPRTA RAZPRAVA OB SKODELICI KAVE

V petek 26. oktobra je v prostorih knjižnice Rogaška Slatina ob 17. uri potekala odprta razprava ob skodelici kave. Odprta razprava je potekala v okviru projekta »Medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov«.

   
   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. in Center ponovne uporabe d.o.o., so.p., sta partnerja pri operaciji »MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV«, ki jo financira EKSRP. Podjetji želita prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave. Projekt bo potekal v času od 1.3.2018 do 31.10.2018 na območju LAS Obsotelje in Kozjansko.

   
   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV AKRONIM OPERACIJE: ODPADEK JE VIR

Partnerji želimo v operaciji Medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov dvigniti okoljsko ozaveščenost, ki je predpogoj za spremembo družbenih vzorcev vedenja, ki omogočajo trajnostni razvoj, samooskrbo regije, upravljanje z naravnimi viri, vključujočo družbo in izboljšano infrastrukturo za boljše stanje okolja.