JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.
Dokumenti
Galerija

text      text
text      text
text      text
text      text



 

 

   

EU PROJEKTI

   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. in Center ponovne uporabe d.o.o., so.p., sta partnerja pri operaciji »MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV«, ki jo financira EKSRP. Podjetji želita prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave. Projekt bo potekal v času od 1.3.2018 do 31.10.2018 na območju LAS Obsotelje in Kozjansko.

   
   

ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje

OKP javno podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. bo sodelovalo pri Aktivnosti za dvig ozaveščenosti o kvaliteti vode iz pipe in pozitivnih učinkih pitja vode iz pipe v regiji Posavje.


   
   

OPERATIVNI PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA IPA SLOVENIJA - HRVAŠKA 2007-2013

Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 (OP) je razvojni program, ki sta ga skupaj pripravili Slovenija in Hrvaška, da bi rešili skupne probleme in izkoristili skupne potenciale v prihajajočem sedemletnem obdobju. Program sofinancira Evropska unija (EU) v okviru Instrumenta predpristopne pomoči (IPA).


   
   

Korak h čistejši Sotli (Rogaške novice)

Predstavnik službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter načelnik Občine Hum na Sutli sta februarja 2010 podpisala sporazum o sofinanciranju čezmejnega projekta. Ta vključuje gradnjo čistilne naprave na hrvaški strani in fekalnega zbirnika pri čistilni napravi Rogaška Slatina.


   
   

Članek o podpisu sodelovanja (Zagorski list)

Članek z Zagorskega lista o podpisu sodelovanja Slovenija - Hrvaška, ki sta ga podpisala Luka Vodopivec in Zvonko Jutriša (V Hrvaščini)