JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.
Dokumenti
Galerija

text      text
text      text
text      text
text      text 

 

   

EU PROJEKTI

   

PROJEKT POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostaviti pogoje za trženje lokalnih proizvodov in storitev, spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti, razvijati dodatno »zeleno« ponudbo območja, razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo, vzpostavljati pogoje za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje, ohraniti obstoječe naravne danosti, dvigniti ozaveščenost prebivalstva o pomenu varstva narave in okolje.

   
   

PROJEKT URBANO OBSOTELJE

Namen operacije je izboljšati pogoje za aktiven življenjski slog v urbanih območjih Obsotelja, tako z urejanjem tipično urbanih infrastrukturnih vsebin na prostem, kot tudi z mehkimi vsebinami, ciljno usmerjenimi v varstvo okolja, zdrav življenjski slog in v promocijo operacije in njenih vrednot – te so: višja kakovost življenja, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, rekreacija in športno udejstvovanje.

   
   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

Glavni cilji operacije so zmanjševanje količine ostankov odpadkov na samem izvoru, okoljsko ozaveščanje o varstvu okolja in ohranjanje narave, vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje. Pri operaciji bomo uporabljali najboljšo razpoložljivo tehniko, za zmanjševanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov.

   
   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

Videoposnetki: Čipi, Energija, Ozaveščanje, Pobiranje, Ponovna uporaba, Reciklaža

   
   

ODPRTA RAZPRAVA OB SKODELICI KAVE

V petek 26. oktobra je v prostorih knjižnice Rogaška Slatina ob 17. uri potekala odprta razprava ob skodelici kave. Odprta razprava je potekala v okviru projekta »Medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov«.

   
   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. in Center ponovne uporabe d.o.o., so.p., sta partnerja pri operaciji »MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV«, ki jo financira EKSRP. Podjetji želita prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave. Projekt bo potekal v času od 1.3.2018 do 31.10.2018 na območju LAS Obsotelje in Kozjansko.

   
   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV AKRONIM OPERACIJE: ODPADEK JE VIR

Partnerji želimo v operaciji Medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov dvigniti okoljsko ozaveščenost, ki je predpogoj za spremembo družbenih vzorcev vedenja, ki omogočajo trajnostni razvoj, samooskrbo regije, upravljanje z naravnimi viri, vključujočo družbo in izboljšano infrastrukturo za boljše stanje okolja.


   
   

ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje

OKP javno podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. bo sodelovalo pri Aktivnosti za dvig ozaveščenosti o kvaliteti vode iz pipe in pozitivnih učinkih pitja vode iz pipe v regiji Posavje.


   
   

OPERATIVNI PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA IPA SLOVENIJA - HRVAŠKA 2007-2013

Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 (OP) je razvojni program, ki sta ga skupaj pripravili Slovenija in Hrvaška, da bi rešili skupne probleme in izkoristili skupne potenciale v prihajajočem sedemletnem obdobju. Program sofinancira Evropska unija (EU) v okviru Instrumenta predpristopne pomoči (IPA).


   
   

Korak h čistejši Sotli (Rogaške novice)

Predstavnik službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter načelnik Občine Hum na Sutli sta februarja 2010 podpisala sporazum o sofinanciranju čezmejnega projekta. Ta vključuje gradnjo čistilne naprave na hrvaški strani in fekalnega zbirnika pri čistilni napravi Rogaška Slatina.


   
   

Članek o podpisu sodelovanja (Zagorski list)

Članek z Zagorskega lista o podpisu sodelovanja Slovenija - Hrvaška, ki sta ga podpisala Luka Vodopivec in Zvonko Jutriša (V Hrvaščini)