JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.
Dokumenti
Galerija

text      text
text      text
text      text
text      text 

 

   

EU PROJEKTI

   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

S projektom omogočamo zmanjševanje količine ostankov odpadkov na samem izvoru, okoljsko ozaveščanje o varstvu okolja in ohranjanju narave, vzpostavitev pogoje za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje. Ob ozaveščanju bomo poskrbeli tudi za namestitev čipov na gospodinjske zabojnike z odpadki, saj želimo izboljšati sistem pravilnega ločevanja odpadkov in zmanjševanje količin ostankov odpadkov. Vzpostavili bomo sistem popolnega nadzora izvajanja storitve zbiranja odpadkov z jasno definicijo izvora (identifikacija povzročitelja – stranke) ter ugotovitev dejanske količine ločeno zbranih frakcij.


   
   

PROJEKT POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

S projektom omogočamo razvoj dodatne turistične ponudbe, ki je pogojena z ustrezno podporno infrastrukturo. Ureditev parkirišča za avtodome in izvedba podpornih aktivnosti  prinašata razvoj specializiranih in tržno usmerjenih novih turističnih produktov, ureditev polnilne postaje za električne avtomobile omogoča privlačnejšo in urejeno življenjsko okolje za prebivalce območja. Turistična destinacija Obsotelje in Kozjansko bo z izvedbo projektnih aktivnosti postala prijaznejša do popotnikov, stacionarnih gostov in lokalnega prebivalstva.


   
   

PROJEKT URBANO OBSOTELJE

S projektom želimo izboljšati pogoje za aktiven življenjski slog v urbanih območjih Obsotelja, tako z urejanjem tipično urbanih infrastrukturnih vsebin na prostem, kot tudi z mehkimi vsebinami, ciljno usmerjenimi v varstvo okolja, zdravim življenjskim slogom in v promocijo operacije in njenih vrednot – te so: višja kakovost življenja, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, rekreacija in športno udejstvovanje.


   
   

ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje

S projektom želimo izboljšati ozaveščenost prebivalcev regije Posavje, o pomenu ohranjanja narave, okolja in ekologije, in sicer o ponovni uporabi stvari, krožnemu gospodarstvu, pomenu pitja vode iz pipe, zmanjšanja zavržene hrane in ločenega zbiranja odpadkov (jedilno olje, kavna usedlina).   

 

 

Arhiv:

   

OPERATIVNI PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA IPA SLOVENIJA - HRVAŠKA 2007-2013

Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 (OP) je razvojni program, ki sta ga skupaj pripravili Slovenija in Hrvaška, da bi rešili skupne probleme in izkoristili skupne potenciale v prihajajočem sedemletnem obdobju. Program sofinancira Evropska unija (EU) v okviru Instrumenta predpristopne pomoči (IPA).


   
   

Korak h čistejši Sotli (Rogaške novice)

Predstavnik službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter načelnik Občine Hum na Sutli sta februarja 2010 podpisala sporazum o sofinanciranju čezmejnega projekta. Ta vključuje gradnjo čistilne naprave na hrvaški strani in fekalnega zbirnika pri čistilni napravi Rogaška Slatina.


   
   

Članek o podpisu sodelovanja (Zagorski list)

Članek z Zagorskega lista o podpisu sodelovanja Slovenija - Hrvaška, ki sta ga podpisala Luka Vodopivec in Zvonko Jutriša (V Hrvaščini)