Arhiv Cenikov

C E N I K KOMUNALNIH STORITEV

V OBČINAH ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC, ŠMARJE PRI JELŠAH, PODČETRTEK, KOZJE, BISTRICA OB SOTLI, POLJČANE IN DELU SLOVENSKE BISTRICE (KS LAPORJE)

 

 

Cenik Storitev 1.5.2017 Priloga 2 k ceniku - Sodilo
Maj 2018
CENIK storitev izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb od 01.01.2017

 

   

OBVESTILO UPORABNIKOM

Uskladitev cen komunalnih storitev z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (ur. List rs, št. 87/2012 in 109/2012)

Spremembe pri oblikovanju cen in nove storitve

več>>

   
   
ZARAČUNAVANJE NOVIH STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

S 1. Januarjem 2013 - V Občinah Rogaška Slatina, Šmarje Pri Jelšah, Podčetrtek,
Rogatec, Kozje In Bistrica Ob Sotli


več >>