JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.

 

   

EU PROJEKTI

ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

OKP javno podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. bo sodelovalo pri Aktivnosti za dvig ozaveščenosti o kvaliteti vode iz pipe in pozitivnih učinkih pitja vode iz pipe v regiji Posavje. Namen aktivnosti v tem sklopu je ozavestiti ljudi o pomenu pitne vode iz pipe, in sicer o tem, da je voda iz pipe bolj zdrava, cenejša in da z njenim pitjem skrbimo za manj odpadne plastike. Aktivnosti želimo še nadgraditi s postavitvijo pitnikov in ga razširiti na regijo Posavje. Javno podjetje skozi celo leto ozavešča uporabnike storitev o pomenu ohranjanja narave, okolja in naravnih virov ter s tem na njih vpliva na dvig ekološke zavesti. Čisto in urejeno okolje je vrednota, za katero si moramo prizadevati vsi. Z ekološkim projektom »Zeleno Posavje – za naravo in zdravje« želimo izboljšati ozaveščenost prebivalcev regije Posavje, o pomenu ohranjanja narave, okolja in ekologije, in sicer o ponovni uporabi stvari, krožnemu gospodarstvu, pomenu pitja vode iz pipe, zmanjšanja zavržene hrane in ločenega zbiranja odpadkov (jedilno olje, kavna usedlina). Poleg tega želimo zmanjšati količino odloženih odpadkov na viru, predvsem biološkega odpada, kosovnega odpada in plastične embalaže.


Projekt je bil s strani s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj, potrjen kot ena izmed operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Javno podjetje Komunala Brežice je vodilni partner v projektu, ostali partnerji so: KostakJavno podjetje Komunala SevnicaJavno podjetje Komunala Radeče in OKP Rogaška Slatina. Skupna višina predvidenih sredstev znaša 135.518,71 € in bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja je 88.864,77 €, zaključek operacije je predviden do 31. 10. 2018. S projektom bomo pridodali velik del k ohranjanju čistega okolja za vse nas in tiste, ki pridejo za nami. Pripomogli pa bomo tudi najbolj ranljivim skupinam, socialno ogroženim družinam.

NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je izboljšanje ozaveščenosti prebivalcev regije Posavje, in sicer o pomenu ohranjanja
narave, okolja in ekologije.
Poleg tega želimo zmanjšati količino odloženih odpadkov na viru, predvsem biološkega odpada,
kosovnega odpada in plastične embalaže.

CILJI PROJEKTA:

 • Vzpodbujanje in pridobivanje eko zavesti,
 • vzgoja za okoljsko odgovornost,
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • spodbujanje k odgovornejši, bolj kritični ter preudarni trajnostno naravnani potrošnji in
  ozaveščanje o pomenu ponovne uporabe stvari,
 • zmanjšanje količine odložene odpadne hrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih, gostinskih
  objektih in v gospodinjstvih,
 • povečanje pravilnega odlaganja jedilnega olja,
 • zmanjšanje količine odloženega kosovnega odpada,
 • zmanjšanje količine odložene plastične embalaže,
 • zmanjšanje količine mešanih odpadkov zaradi ločenega zbiranja kavne usedline po gostinskih
  obratih,
 • povečanje pitja vode iz pipe,
 • pomoč najbolj ranljivim skupinam.