JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.
Povezave

 

 

   

VABILO


Vljudno Vas vabimo

na UČNO DELAVNICO ZA STAREJŠE ODRASLE, INVALIDE, MLADE BREZ ZAPOSLITVE, ŽENSKE,
V OKVIRU PROJEKTA POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA


ki bo v sredo, 22.5.2019, med 10. in 13. uro, na LJUDSKI UNIVERZI ROGAŠKA SLATINA,
Celjska cesta 3 a, Rogaška Slatina.


Teme delavnice:

1. sklop: Kompetence na področju turistične ponudbe
2. sklop: Kompetence na področju ekologije

  Tematsko področje: 2. Razvoj osnovnih sredstev
Ukrep: 2.1 Podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja

Cilj 2.1.1 Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo

Ciljne skupine: starejši odrasli, invalidi, mladi brez zaposlitve, ženske in dolgotrajno brezposelni,
turistično gospodarstvo, gospodinjstva

Za dodatne informacije in prijave smo dosegljivi na: tajnistvo@okp.si oz. 03 81 21 400.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija