JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.
Dokumenti
Galerija

text      text
text      text
text      text
text      text


Podpis sodelovanja Slovenija - Hrvaška
Podpis sporazuma o sofinanciranju čezmejnega projekta 2010
Podpis sporazuma o sofinanciranju čezmejnega projekta 2010
Povezave

 

   

EU PROJEKTI

 

OPERATIVNI PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA
IPA SLOVENIJA - HRVAŠKA 2007-2013

 

Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 (OP) je razvojni program, ki sta ga skupaj pripravili Slovenija in Hrvaška, da bi rešili skupne probleme in izkoristili skupne potenciale v prihajajočem sedemletnem obdobju. Program sofinancira Evropska unija (EU) v okviru Instrumenta predpristopne pomoči (IPA).

Operativni program vsebuje razvojno strategijo in pravila njenega izvajanja za upravičeno območje, ki vključuje regije NUTS 3vzdolž slovensko-hrvaške meje: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška in Osrednjeslovenska regija v Sloveniji ter Međimurje, Varaždin, Krapina-Zagorje, Zagreb, Karlovac, Primorje-Gorski Kotor, Istra, in mesto Zagreb na Hrvaškem.

IPA je nov pravni in finančni instrument Evropske unije, ki se uporablja za države kandidatke in potencialne države kandidatke ter države članice, ki sodelujejo v čezmejnih programih s temi državami. Ta nov instrument omogoča sodelujočim državam na zunanjih mejah EU, da vzpostavijo skupen program, za katerega veljajo natančno določena pravila, s čimer so ustvarjeni osnovni pogoji za razvoj pravih čezmejnih projektov

Vizija programa je narediti čezmejno območje med Hrvaško in Slovenijo izjemno konkurenčno in ustvariti trajnostne življenjske pogoje in dobrobit prebivalcev tega območja z izkoriščanjem razvojnih priložnosti, ki izhajajo iz čezmejnih ukrepov.

Pri izvajanju OP združuje sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki so na voljo Sloveniji kot državi članici EU in sredstva IPA, ki so na voljo Hrvaški kot državi kandidatki za članstvo v EU, združena v enoten program IPA. V prvih treh letih je predvidenih 15,7 milijonov evrov sredstev IPA, ki bodo na voljo za financiranje čezmejnih projektov s 85 % stopnjo sofinanciranja s strani.

Program skupaj upravljata Slovenija in Hrvaška preko skupnega sistema upravljanja. Ustanova, neposredno odgovorna za izvajanje programa Evropski komisiji, je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi Organa upravljanja (OU). OU bo pomagal Skupni tehnični sekretariat v Ljubljani (Slovenija) in Info točka v Zagrebu (Hrvaška), ki bo zagotavljala informacije in pomoč prijaviteljem/upravičencem projekta. Projekti bodo izbirani skupno na Skupnem nadzornem odboru.

Na projektni ravni bo čezmejni program temeljil na t.i. načelu vodilnega partnerja, ki predvideva, da glavni upravičenec (vodilni partner) prevzame vodenje skupnega projekta z vzpostavitvijo partnerstva, ki vključuje vsaj enega čezmejnega partnerja, skupaj z ostalimi končnimi upravičenci (partnerji). Tako se v novem programu financirajo le tisti skupni projekti, ki so izbrani prek skupnega razpisa ali identificirani in odobreni s strani Skupnega nadzornega odbora kot strateški projekti. Razvojne usmeritve in struktura izvajanja Operativnega programa so skladne s pravno podlago in smernicami IPA, v veliki meri pa tudi s cilji Lizbonske strategije in Goetenburške agende.

Na razpis, ki je bil objavljen 20. junija 2008 in se je zaključil 20. 10. 2008 smo se prijavili skupaj z občino Hum na Sutli in komunalnim podjetjem Humkom d.o.o.. s projektom: Izgradnja čistilne naprave Hum na Sutli in fekalne postaje v Rogaški Slatini in potrjeno nam je bilo sofinanciranje prijavljenega projekta.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa: ustvariti dinamično čezmejno območje z intenzivnimi interakcijami razvojnih akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh meje za doseganje skupaj opredeljenih ciljev.