ARHIV OBVESTIL
   
 

ČISTILNE NAPRAVE
ARHIV OBVESTIL

   
   

DAN ODPRTIH VRAT - 22. MAREC 2017

Javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. vabi ob svetovnem dnevu voda 22. marca 2017 na voden ogled čistilnih naprav:

  • Čistilna naprava Rogaška Slatina
  • Čistilna naprava Šmarje pri Jelšah
  • Čistilna naprava Kozje
   
   

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH GREZNIC
IN BLATA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) 2014 – 2016

2014 – 2016 Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN


   
   
RAZNO

Poplave ob ČN Tuncovec 5.11.2012
Obremenjenost KČN Rogaška Slatina z meteornimi vodami-deževje - 5.11.2012
   
   
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN)

Veljavna zakonodaja zahteva na območjih, kjer ne bodo zgrajeni javni kanalizacijski sistemi s komunalnimi čistilnimi napravami, izgradnjo MKČN ali nepretočnih greznic v individualni režiji. Individualno bo potrebno zgraditi odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda za vsako gospodinjstvo posebej ali dogovorno več gospodinjstev skupaj.
   
   
POROČILA O DELOVANJU ČISTILNIH NAPRAV 2011

OKP Rogaška Slatina d.o.o. je upravljavec čistilnih naprav v Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah,  Podčetrtku, Podsredi, Kozju in industrijsko čistilno napravo odlagališča komunalnih odpadkov Tuncovec.
   
   
POROČILO O DELOVANJU ČISTILNIH NAPRAV 2007-2010

OKP Rogaška Slatina d.o.o. je upravljavec čistilnih naprav v Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah,  Podčetrtku, Podsredi, Kozju in industrijsko čistilno napravo odlagališča komunalnih odpadkov Tuncovec.
   
   

POROČILA O OBRATOVALNEM MONITORINGU ZA KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Čistilna naprave Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje


   
   
POROČILA O REZULTATIH ČIŠČENJA

(UČINEK ČIŠČENJA V %) NA KOMUNALNIH ČN Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Podsreda v letih 2007-2009