URNIKI ODVOZA ODPADKOV
RUMENA VREČA
LOČEVANJE EMBALAŽE
OBVESTILA UPORABNIKOM
PRIJAVA NAPAK
OSKRBA S PITNO VODO
IZKOPI IN SANACIJA KANALIZACIJSKIH SISTEMOV
POROČILA O DELOVANJU
MALE ČISTILNE NAPRAVE
Kontakt
Tajništvo:
za odvoz odpadkov:
tel.: (03) 81 21 400
fax.:(03) 81 21 415
e-mail: tajnistvo@okp.siUradne ure

Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00
Malica je od 10.30 do 11.00 ure.
       
delovni čas mestne blagajne
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 12.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

Urniki odvoza 2019
Individualne hiše 2019
in rumena vreča za gospodarstvo
Redni odvoz
Biološki odpadki
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Večstanovanjski objekti 2019
(bloki, večstanovanjske hiše)
Redni odvoz
Biološki odpadki
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ustanove 2019 (šole, vrtci)
Redni odvoz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gospodarstvo v naseljih 2019
Redni odvoz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Občinske blagajne

mestna blagajna v rogaški slatini
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 12.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30
Telefon: 03/ 812 14 08

OBČINSKA BLAGAJNA V OBČINI ROGATEC
VSAKO SREDO 8.00 – 12.00 in 13.00 - 16.00
Telefon: 03/ 812 10 28

OBČINSKA BLAGAJNA V OBČINI
ŠMARJE PRI JELŠAH
PONEDELJEK - PETEK 8.30 – 17.00
Telefon: 03/ 6203 750

PREBERI VEČ >>

EU PROJEKTI

Prijava napak pri vodooskrbi
Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

Prijava napak na kanalizaciji

Prijava napak na kanalizaciji
GSM 031 365 030

Navodila za ločeno zbiranje odpadkov
RUMENA  VREČA
Pravilna uporaba rumenih vreč, kaj sodi in kaj ne sodi v rumeno vrečo

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

(zeleni zabojniki) Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v zelene zabojnike, ločeno zbiranje odpadnega papirja in stekla

BIOLOŠKI ODPADKI

(rjavi zabojniki, kompostniki)
Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v rjavo posodo ali na kompost

Praznjenje greznic in MKČN 2017 – 2019
Arhiv obvestil uporabnikom

URNIKI REDNEGA ODVOZA 2019
Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah
Urniki odvoza 2019

     

   

OBVESTILO O DELOVNEM ČASU V PETEK, 03.05.2019

V PETEK, 3. MAJA 2019 OKP Rogaška Slatina d.o.o. NE POSLUJE.  Mestna blagajna bo ZAPRTA.

DEŽURNE SLUŽBE:

 • OSKRBA S PITNO VODO
  na številki 031 532 094 - za območje občin Rogaška Slatina, Rogatec in Poljčane,
  na številki 031 362 539 – za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli;
 • KANALIZACIJA, GREZNICE, ČISTILNE NAPRAVE - na številki 031 365 030

ODVOZ ODPADKOV in ZBIRNI CENTER TUNCOVEC

 • Odvoz odpadkov se na praznični dan v ponedeljek 22.04.2019 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 22.4. na 23.4. in tako do konca tedna do vključno sobote 27.4.2019).
 • Odvoz odpadkov se na praznični dan v sredo 01.05.2019 ne bo izvajal. Vsi odvozi se zaradi tega prestavijo za en dan (odvozi 1.5. na 2.5. in tako do konca tedna do vključno sobote 4.5.2019).
   
   

22. april – SVETOVNI DAN ZEMLJE

Praznik Zemlje bi moral biti praznik vsakega, ki živi, ki diha, ki hodi, ki ljubi naravo in jo spoštuje.

   
   

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

7. april – SVETOVNI DAN ZDRAVJA

   
   

VIDEO - ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje

Videoposnetek - ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje


   
   

OBVESTILO O NOVEM TRANSAKCIJSKEM RAČUNU

V januarju mesecu smo vas obvestili, da smo odprli nov TRR račun pri Delavski hranilnici d.d.
št. SI56 6100 0002 0825 374
.

Ponovno vas obveščamo, da bo TRR račun pri Abanki d.d. ukinjen 31.3.2019.

   
   

VODNI AGENT - 4. MEDNARODNA KONFERENCA V ROGAŠKI 4.10.2018

4. mednarodna konferenca Društva Vodna agencija na temo »Vpliv mednarodne komunikacije na naš vodni odtis«, je potekala 5. oktobra 2018 na Aninem dvoru v Rogaški Slatini.

   
   

RAVNANJE Z BIORAZGRADLJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM VRTNIM ODPADOM

- Prednosti kompostiranja
- Navodila za kompostiranje
- Zbiranje biorazgradljivih odpadkov rjavih zabojnikih

   
   

KROŽNO GOSPODARSTVO Z NOVIMI PRAVILI ŽE UDEJANJENO NA OBMOČJU
OKP ROGAŠKA SLATINA


- Ponovna uporaba se odslej zagotavlja tudi v zbirnih centrih
- Okoljski vidik ponovne uporabe
- Socialni vidik ponovne uporabe

   
   

HRANA NI ZA V SMETI!
Ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi s hrano, ki jo vržete v smeti ali v straniščno školjko in koliko ste s tem brez potrebe onesnažili planet? Kaj pa dejstvo, da ste s tem zavrgli tudi kar precej denarja?

   
   

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Kljub opozorilom ter vsesplošnemu obveščanju o ločevanju odpadkov veliko ljudi še vedno ne ve, kako se pravilno ločuje odpadke in kateri odpadki spadajo v kateri zabojnik. Napačno ločeni odpadki onesnažujejo pravilno zbrane smeti in tako povečujejo stroške obdelave ločeno zbranih odpadkov.

   
   

PODPISAN SPORAZUM O PRENOSU UPRAVLJANJA VODOVODNEGA OMREŽJA

Na Občini Podčetrtek so predstavniki podjetij OKP Rogaška Slatina in Zagorski vodovod podpisali sporazum o prenosu upravljanja vodovodnega omrežja.

   
   

KAM Z ODPADNIMI ZDRAVILI IN TEHNIČNIMI ZDRAVSTVENIMI PRIPOMOČKI?

Ne glede na to kakšne učinkovine vsebujejo zdravila, postanejo, ko jih ne potrebujemo več, nevaren odpadek. Zato jih moramo oddati ločeno, saj kljub pretečenemu roku uporabe še vedno vsebujejo snovi, ki lahko negativno vplivajo na okolje, posledično pa tudi na zdravje ljudi, če jih ne odložimo pravilno.

   
   

NEVARNOSTI PRI NEPRAVILNEM ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV

- Zakaj je pomembno, da odpadke oddajamo ločeno
- Hladilniki in zamrzovalne skrinje
- 7 korakov odstranjevanja razbite varčne žarnice

   
   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

Glavni cilji operacije so zmanjševanje količine ostankov odpadkov na samem izvoru, okoljsko ozaveščanje o varstvu okolja in ohranjanje narave, vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje. Pri operaciji bomo uporabljali najboljšo razpoložljivo tehniko, za zmanjševanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov.

   
   

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

Videoposnetki: Čipi, Energija, Ozaveščanje, Pobiranje, Ponovna uporaba, Reciklaža

   
   
VODA IZ PIPE

Brošura: Zdravo bolj zdravo - Voda iz pipe

   
   

PREPREČEVANJE NASTAJANJA NEVARNIH ODPADKOV - RAZSTRUPIMO OKOLJE

Vabilo na delavnice v evropskem tednu zmanjševanja odpadkov.

   
   

PODJETJE OKP ROGAŠKA SLATINA, D.O.O. PRIDOBILO CERTIFIKAT PO STANDARDU
SIST EN ISO 14001:2015


Junija sta bili v podjetju OKP Rogaška Slatina s strani certifikacijske hiše Bureau Veritas uspešno opravljeni kontrolna presoja po standardu ISO 9001:2015, ki je v podjetju vpeljan že od leta 2007, in certifikacijska presoja po standardu ISO 14001:2015, na osnovi katere je bilo ugotovljeno, da je v podjetju uveden sistem vodenja skladen z zahtevami standarda ISO 9001 in 14001. Uspeh je rezultat dela in prizadevanj vseh zaposlenih v podjetju.

   
   

ODPRTA RAZPRAVA OB SKODELICI KAVE

V petek 26. oktobra je v prostorih knjižnice Rogaška Slatina ob 17. uri potekala odprta razprava ob skodelici kave. Odprta razprava je potekala v okviru projekta »Medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov«.

   
   
MEDIJI O VODNI AGENCIJI


   
   

KAMPANJA ZA OZAVEŠČANJE JAVNOSTI GLEDE ŠKODLJIVEGA VPLIVA
PRETIRANE POTROŠNJE LAHKIH PLASTIČNIH VREČK


V letu 2018 bodo v ta namen potekale aktivnosti ozaveščanja mladih v vrtcih in šolah, kar bo posredno vplivalo tudi na povečano informiranost širše javnosti.

   
   

SURFACE ZA VEČ PONOVNE UPORABE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

NOVO & ZANIMIVO & KREATIVNO!
V Sloveniji imamo veliko različnih parkov, ampak takšnega, kot bo ta pa še nimamo!
Vabljeni k sodelovanju!

   
   

Program o oskrbi s pitno vodo za obdobje 2018 – 2021

Za območje občine Slovenska Bistrica

   
   

Program o oskrbi s pitno vodo za obdobje 2018 – 2021

Za območja občin: Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje,
Bistrica ob Sotli in Poljčane


   
   

NE ZAVRZI ME

Nepogrešljiv priročnik na poti do manj stvari in večjega zadovoljstva


   
   

ZAKAJ TELEVIZORJI IN RAČUNALNIŠKI EKRANI SPADAJO MED NEVARNE ODPADKE?

Starejši televizijski sprejemniki, računalniški ekrani in drugi zasloni vsebujejo nekatere nevarne komponente, ki ob nepravilnem ravnanju po končani življenjski dobi, lahko predstavljajo nevarnost okolju in ljudem.

   
   

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH GREZNIC
IN BLATA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) 2017 – 2019

Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN

   
   

V NEKAJ LETIH BO ODPADEK LE ŠE MUZEJSKI REKVIZIT

Ustanoviteljica prvega centra ponovne uporabe v Sloveniji Marinka Vovk vidi prihodnost in nova delovna mesta. Rogaška Slatina – Prvi center ponovne uporabe je dobil naslednike po vsej Sloveniji, v njih pa delajo težje zaposljivi ljudje, kar je bil tudi prvi namen Marinke Vovk. Prihodnost je v novih tehnologijah, od mobilnih aplikacij do tridimenzionalnih tiskalnikov za popravila izdelkov.

vir: DELO - preberi celoten članek

   
   

VSE KAR MORATE VEDETI O MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH

Male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 pe in greznice - obstoječi objekti
- skrajšan povzetek (12.10.2016)

   
   

NAREDIMO VEČ Z MANJ – Z ODGOVORNIM VEDENJEM DO MANJŠE PORABE

V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot 2 milijardi ton odpadkov. V Sloveniji več kot 4 milijone ton.
Vsak od nas vsak dan potroši 43 kg naravnih virov. V povprečju porabimo tretjino virov več, kot jih je Zemlja sploh sposobna proizvesti. To pomeni, da trošimo več, kot imamo.

   
   

OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O. S CENTROM PONOVNE UPORABE V SKRBI ZA
ZMANJŠEVANJE ODPADKOV

Dematerializacija – narediti več z manj.
To je dokazal prvi center ponovne uporabe v sloveniji, ki od leta 2010 obratuje na lokaciji zbirnega centra OKP Rogaška Slatina d.o.o. Tuncovec. Vabimo vas, da v tednu zmanjševanja odpadkov obiščete CPU na lokaciji zbirnega centra OKP Rogaška Slatina d.o.o. v Tuncovcu in spoznate, kako je mogoče vsak dan v praksi zmanjševati odpadke, izvajati dematerializacijo in načelo »narediti več z manj«.
Delovni čas: 8. – 16. ure.

   
   

3R APLIKACIJA ''Več kot odpadki''

Naložite si brezplačno aplikacijo na mobilne naprave. 3R – Več kot odpadki aplikacija je uporabna, enostavna in priročna za uporabo ter ponuja možnost za zmanjševanje, ponovno uporabo in recikliranje na vašem območju..

   
   
REKLAMACIJE
Naše podjetje izvaja vrsto komunalnih storitev, pri tem smo stalno prisotni pri vseh občanih vseh šestih občin upravne enote Šmarje pri Jelšah, pri izvajanju oskrbe s pitno vodo pa tudi v občini Poljčane ter KS Laporje. Ker se lahko pri izvajanju naših storitev pojavljajo tudi napake, bomo zelo veseli, če nas boste o njih informirali. V ta namen smo pripravili obrazec za prijavo reklamacij, ki je dostopen na naši internetni strani (obrazec za reklamacijo), lahko pa ga dobite tudi na sedežu podjetja.

   
  Obvestila uporabnikom
   

APRIL 2019 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 03.05.2019
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • 22. April svetovni dan zemlje
 • 19.4. 2019 mobilna predstavitev možnosti zmanjševanja uničevanja narave in habitatov v vaši občini

APRIL 2019 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 03.05.2019
 • Ločeno zbiranje bele tehnike in elektronske opreme (ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
 • 22. April svetovni dan zemlje
 • 19.4. 2019 mobilna predstavitev možnosti zmanjševanja uničevanja narave in habitatov v vaši občin

APRIL 2019 - PRAVNE OSEBE

 • Obvestilo o delovnem času v petek, 03.05.2019
 • 22. April svetovni dan zemlje