URNIKI ODVOZA ODPADKOV
RUMENA VREČA
LOČEVANJE EMBALAŽE
OBVESTILA UPORABNIKOM
PRIJAVA NAPAK
OSKRBA S PITNO VODO
IZKOPI IN SANACIJA KANALIZACIJSKIH SISTEMOV
POROČILA O DELOVANJU
MALE ČISTILNE NAPRAVE
Kontakt
Tajništvo:
za odvoz odpadkov:
tel.: (03) 81 21 400
fax.:(03) 81 21 415
e-mail: tajnistvo@okp.siUradne ure

Poslovni
čas
Uradne ure
Tajništvo
Uradne ure
Uslužbenci
PON 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
TOR 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
SRE 7.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
ČET 7.00 – 15.00 8.00 – 15.00  
PET 7.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00
Malica je od 10.30 do 11.00 ure.
       
delovni čas mestne blagajne
PONEDELJEK, TOREK,
ČETRTEK
8 - 11 in 12.00 - 14.30
SREDA 8 - 11 in 12.00 - 16.30
PETEK 8 - 11 in 12.00 - 13.30

Urniki odvoza 2016
Individualne hiše
in rumena vreča za gospodarstvo
Redni odvoz
Biološki odpadki
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Večstanovanjski objekti
(bloki, večstanovanjske hiše)
Redni odvoz
Biološki odpadki
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ustanove (šole, vrtci)
Redni odvoz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gospodarstvo v naseljih
Redni odvoz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VSI URNIKI 2016

Prijava napak pri vodooskrbi
Dežurni Rogaška Slatina
(za področje občin Poljčane, Rogatec in Rogaška Slatina)
GSM 031 532 094

Dežurni Mestinje
(za področje občin Bistrica ob Sotli, Kozje,
Podčetrtek in Šmarje pri Jelšah)
GSM 031 362 539

Navodila za ločeno zbiranje odpadkov
RUMENA  VREČA
Pravilna uporaba rumenih vreč, kaj sodi in kaj ne sodi v rumeno vrečo

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

(zeleni zabojniki) Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v zelene zabojnike, ločeno zbiranje odpadnega papirja in stekla

BIOLOŠKI ODPADKI

(rjavi zabojniki, kompostniki)
Kaj lahko in kaj ne smemo odlagati v rjavo posodo ali na kompost

Praznjenje greznic in MKČN 2014 – 2016
Arhiv obvestil uporabnikom

   

 

РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ МУСОРА

ЖЁЛТЫЙ ПАКЕТ
ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ЖЁЛТЫЙ ПАКЕТ?

В жёлтый пакет домашние хозяйства собирают всё упаковки (кроме стеклянных бутылок) состоящие из пластика, бумаги, жести, многослойной кашированной упаковки которая может быть опустошена и сложена.

 

   
   

 

RAZSTAVA OB EVROPSKEM TEDNU ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

V sodelovanju s Centrom ponovne uporabe, PE Rogaška Slatina tudi letos aktivno sodelujemo v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov (ETZO)! Na temo letošnjega ETZO - ZMANJŠEVANJE ODPADNE EMBALAŽE, smo v prostorih Občine Rogaška Slatina in v poslovni stavbi OKP, pripravili razstavo.

Vabljeni k ogledu.

 

   
   

 

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Med komunalnimi odpadki je okoli 30 % odpadne embalaže
Evropski teden zmanjševanja odpadkov je pobuda, katere cilj je okoljsko ozaveščanje in spodbujanje k sodelovanju pri zmanjševanju količine odpadkov. Letošnji evropski teden zmanjševanja odpadkov bo potekal od 19. do 27. novembra pod geslom »Zmanjševanje odpadne embalaže: uporabljaj manj embalaže!«

 

   
   
   
   

 

MANJ SVEČ ZA VEČ OKOLJA 2016
Predniki vam ne bodo zamerili, če boste letos prižgali svečo manj, potomci vam bodo za to hvaležni.

 

   
   

VSE KAR MORATE VEDETI O MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH

Male komunalne čistilne naprave (MKČN) do 50 pe in greznice - obstoječi objekti
- skrajšan povzetek (12.10.2016)

   
   

VODA VIR ŽIVLJENJA
Infografika

   
   

SVETOVNI DAN VODE
Infografika ob svetovnem dnevu vode

   
   

NOVA PRIDOBITEV ZA OKP ROGAŠKA SLATINA

V četrtek 25.2.2016 smo v podjetju OKP Rogaška Slatina prevzeli novo smetarsko vozilo Mercedes Benz.
Vozilo je namenjeno odvozu ločenih frakcij.

   
   

NAREDIMO VEČ Z MANJ – Z ODGOVORNIM VEDENJEM DO MANJŠE PORABE

V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot 2 milijardi ton odpadkov. V Sloveniji več kot 4 milijone ton.
Vsak od nas vsak dan potroši 43 kg naravnih virov. V povprečju porabimo tretjino virov več, kot jih je Zemlja sploh sposobna proizvesti. To pomeni, da trošimo več, kot imamo.

   
   

OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O. S CENTROM PONOVNE UPORABE V SKRBI ZA
ZMANJŠEVANJE ODPADKOV

Dematerializacija – narediti več z manj.
To je dokazal prvi center ponovne uporabe v sloveniji, ki od leta 2010 obratuje na lokaciji zbirnega centra OKP Rogaška Slatina d.o.o. Tuncovec. Vabimo vas, da v tednu zmanjševanja odpadkov obiščete CPU na lokaciji zbirnega centra OKP Rogaška Slatina d.o.o. v Tuncovcu in spoznate, kako je mogoče vsak dan v praksi zmanjševati odpadke, izvajati dematerializacijo in načelo »narediti več z manj«.
Delovni čas: 8. – 16. ure.

   
   

ODPUST DOLGOV IZ NASLOVA KOMUNALNIH STORITEV SOCIALNO NAJŠIBKEJŠIM OBČANOM

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o. je pristopilo k projektu, ki socialno najšibkejšim občanom omogoča enkraten odpis dolgov. Pristop k sporazumu so podprli vsi organi podjetja – Nadzorni svet, Skupščina in Svet ustanoviteljev. Pristop k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov je podjetje podpisalo 1. 9.2015. K projektu smo pristopili, da bi socialno najšibkejšim občanom vsaj malo pomagali in jih razbremenili starih dolgov, ki jim onemogočajo poravnavanje tekočih obveznosti in jim tako vsaj delno omilili socialno stisko.

   
   

NOVO TOVORNO VOZILO VW GV CRAFTER KESONAR Z DVIGALOM PALFINGER

V petek dne 7.8.2015 smo v podjetju OKP Rogaška Slatina prevzeli novo tovorno vozilo Volkswagen GV CRAFTER kesonar z dvigalom Palfinger.

   
   

TERMINSKI PLAN PRAZNJENJA BLATA PRETOČNIH IN NEPRETOČNIH GREZNIC
IN BLATA MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) 2014 – 2016

2014 – 2016 Praznjenje greznic in MKČN – kjer ni zgrajeno komunalno omrežje z ustrezno KČN


   
   

OBVESTILO UPORABNIKOM

Uskladitev cen komunalnih storitev z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (ur. List rs, št. 87/2012 in 109/2012)

Spremembe pri oblikovanju cen in nove storitve

   
   

OBVESTILO O PRAZNJENJU GREZNIC

Obvestilo o obveznosti praznjenja grezničnih gošč-blata pretočnih in nepretočnih greznic in prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli

   
   

MESTNA BLAGAJNA V ROGAŠKI SLATINI

Mestna blagajna je  pričela poslovati 2. 1. 2013 na obstoječi blagajni v javnem podjetju na sedežu OKP Rogaška Slatina, Celjska cesta 12.  Plačevanje položnic je za občane brezplačno – torej brez provizij. Poravnavanje položnic na javni blagajni je možno le za fizične osebe izključno z gotovinskim plačilom.


   
   

3R APLIKACIJA ''Več kot odpadki''

Naložite si brezplačno aplikacijo na mobilne naprave. 3R – Več kot odpadki aplikacija je uporabna, enostavna in priročna za uporabo ter ponuja možnost za zmanjševanje, ponovno uporabo in recikliranje na vašem območju..

   
   
REKLAMACIJE
Naše podjetje izvaja vrsto komunalnih storitev, pri tem smo stalno prisotni pri vseh občanih vseh šestih občin upravne enote Šmarje pri Jelšah, pri izvajanju oskrbe s pitno vodo pa tudi v občini Poljčane ter KS Laporje. Ker se lahko pri izvajanju naših storitev pojavljajo tudi napake, bomo zelo veseli, če nas boste o njih informirali. V ta namen smo pripravili obrazec za prijavo reklamacij, ki je dostopen na naši internetni strani (obrazec za reklamacijo), lahko pa ga dobite tudi na sedežu podjetja.

   
  Obvestila uporabnikom
   

NOVEMBER 2016 - INDIVIDUALNE HIŠE

 • Mestna blagajna
 • Zamrznitve vodomerov
 • Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke
  (ne velja za občini Poljčane in Slovensko Bistrico)

NOVEMBER 2016 - VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI

 • Mestna blagajna
 • Zamrznitve vodomerov
 • Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke
  (ne velja za občini Poljčane in Slovensko Bistrico)

NOVEMBER 2016 - PRAVNE OSEBE

 • Zamrznitve vodomerov
 • Dostop do prevzemnega mesta za praznjenje posod za odpadke